Výstavy:                                                                                                                                                    Dátum narodenia:  04.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dátum Miesto Trieda Ocenenie Rozhodca