30.10.2022 Medzinárodná výstava psov Bratislava. Zúčastnili sme sa Medzinárodnej výstavy psov v Bratislave. S výsledkom sme veľmi spokojní. Peggy Deizigold bola prvýkrát v triede otvorenej a bola najmladšia v kruhu a získala hodnotenie – Výborný 2 a Res.CAC. Ďakujeme pani rozhodkyni – Gabriela Ridarčíková (SK) za milé slová a pekné ohodnotenie.