Po dlhšej dobe sme sa zúčastnili, hlavne v rámci tréningu, na Oblastnej výstave v Holíči. Spravili sme si výlet do krásneho prostredia na zámku. Peggy Deizigold vo veku 11 mesiacov a v triede mladých získala – Výborná 1 a Víťaz triedy mladých. Ďakujeme pani rozhodkyni – Gabriela Ridarčíková (SK)