Spravili sme si pekný výlet na klubovú výstavu retrieverov a strávili deň spolu s priateľmi a známymi. Vo veľkom počte 24 sučiek v triede mladých získala naša Peggy Deizigold známku Výborná. Ďakujeme rozhodkyni Niamh Calaghan (IRL). Najväčšiu radosť mal náš Samko, že mohol súťažiť s Peggy v kategórii Dieťa a pes a išlo im to super. ❤️