Výstava bola pekná, až na to počasie. Vo veku 4 mesiace v triede mladšieho dorastu bola Nelly Deizigold – Veľmi nádejná 1 a teším sa, že ju pani rozhodkyňa toľko vychválila a dala krásny posudok. Ďakujeme rozhodkyni – Gabriela Ridarčíková (SK).