Strávili sme krásny deň s priateľmi a aj ohodnotenie v kruhu bolo pozitívne. Ketty Deizigold – Kika – dostala pekný posudok s ohodnotením – Veľmi nádejná 2 a pani rozhodkyňa ju pekne vychválila. Veľké poďakovanie pani rozhodkyni Ľudmile Fintorovej, SK.

Kika – 8 mesiacov