Výstavy:                                                                                                                                                    Dátum narodenia:  17.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dátum Miesto Trieda Ocenenie Rozhodca

RODOKMEŇ

Zdravotný stav sučky: 

Skušky: